Peter Tokaji

Kotlin Iterables vs Java 8 Streams

9 February 2018 Article Peter Tokaji
Kotlin Java 8

Reactive sensor monitoring - Java vs Kotlin

17 November 2017 Article Peter Tokaji
RxJava 2