Kathy Tafel

Keynote: Illegitimi non carborundum

31 October 2017 Video Kathy Tafel
Droidcon NYC 2017