Lovis Möller

Gang of Four Patterns in Kotlin - Slight Return

30 August 2017 Article Lovis Möller
Kotlin Pattern

Gang of Four Patterns in Kotlin

1 June 2017 Article Lovis Möller
Kotlin Pattern

Kotlin Basics: Inline Functions

1 May 2017 Article Lovis Möller
Kotlin